Geschichte der Britischen Monarchie Wiki
Advertisement

Das Rote Buch von Hergest (walisisch Llyfr Coch Hergest) ist ein um 1382-1410 entstandenes Manuskript und gilt als eines der wichtigsten walisischen Werke. Es enthält eine Sammlung walisischer Poesie und Prosa, wie zum Beispiel das Mabinogion. Der Name stammt von der Farbe seines Ledereinbands und von seiner Verbindung zu Hergest Court (bei Kington, Herefordshire).

Inhalt[]

Der erste Teil des Manuskripts enthält Prosa, wie zum Beispiel das Mabinogion, und andere Geschichten (wie eine walisische Übersetzung von Geoffrey of Monmouths Historia Regum Britanniae) und verschiedene andere Texte inklusive einiger Triaden.

Der Rest des Werkes enthält Poesie, besonders aus der Periode der Hofpoesie, die als Poesie der Prinzen bekannt wurde. Dazu gehören die Zyklen Canu Llywarch Hen, Canu Urien und Canu Heledd.

Der Inhalt des Buches entspricht dem des Weißen Buch von Rhydderch, weshalb es eine Zeit lang als Kopie angesehen wurde. Inzwischen glauben Historiker allerdings, dass beide Werke einen oder mehrere gemeinsame Schöpfer haben.

Quellen[]

Das Buch ist in englischer und lateinischer Sprache auf maryjones.us verfügbar.

Abteilung Cynhwysion (Cymrisch) Inhalt (Englisch)
Histories:
1.1-30.12 Dares Phrygius On the Fall of Troy
31.1-230.11 Ystorya Brenhined y Brytanyeit The History of the Kings of Britain by Geoffrey of Monmouth
230.20-367.8 Brut y Tywyssogion The Chronicle of the Princes
367.10-377.18 "Gyldas hen broffwyt y brytanyeit" Excerps from "Ruin and Conquest of Britain"
377.19-380 Dechreu Cantreuoed Ae Chymydeu The Counties of Wales
Ystoria de Carolo Magno: Die Geschichte von Karl dem Großen
381.1-409.22 Cronicl Turpin Pseudo-Turpin's Chronicle
409.23-460.8 Rhamant Otfel The Romance of Otuel
460.9-484.21 Cân Rolant The Song of Roland
484.22-502.16 Cronicl Turpin Pseudo-Turpin's Chronicle resumes
Verschiedenes:
502.19-516 1.26 Delw’r Byd Henry Huntington's The Image of the World
516.28-518.14 Cronicl A Brief Chronicle
520--527.39 Hen Draethawd ar Hwsmonaeth Advice from a Wise Man to his Son
527.40-556.9 Chwedleu seith Doethon Rufein The Seven Sages of Rome
555.10-571.23: Breudwyt Ronabwy The Dream of Rhonabwy
571.1--577.6 Proffwydolyaeth Sibli doeth Prophecies of Sibyll
Poesie, die mit Myrddin im Zusammenhang steht:
577.7--583.38 Kyuoessi myrdin ag6endyd ych6aer Dialogue Between Myrddin and His Sister Gwenddydd
584 Gwasgargerd vyrdin yny bed Lament of Myrddin in his Grave
Verschiedenes:
585 1.24 Sant Awstin am dewder y ddaear That Which St Austen Said Concerning the World's Width
585 1.39-588 Proffwydolyaeth yr Eryr Prophecy of the Eagle
Triaden:
588.27 Tri Dynyon a Gawssant Gampeu Adaf The Hergest Triads
588.41 Pann aeth llu y lychlyn When a Host Went Up to Llychlyn
590.34 Dechreu y trioedd y rei hynn "Here Begin the Noble Triads"
596 Trioed y meirch Triads of the Horses
598 Trioed heuyt yw y rei hynn These are also triads
600.16-604.25 Enweu Ynys Prydein The Names of the Isle of Britain
Romanzen
605 Pererindod Siarlymaen The Pilgrimage of Charlemagne
627 Chwedyl Iarlles y Ffynawn Owain
655 Peredur fab Efrawc Peredur
697 Breuddwyd Macsen The Dream of Maxen
705.28-710.14 Cyfranc Lludd a Lleuelys The Adventure of Lludd and Llefelys
Die vier Zweige des Mabinogion
710.15 Pwyll Pendeuc Dyfed Pwyll, Lord of Dyfed
726.42 Branwen uerch Llyr Branwen, Daughter of Llyr
739.34 Manawyddan ap Llyr Manawyddan, Son of Llyr
751.13 Math fab Mathonwy Math, son of Mathonwy
Andere Romanzen
769.7 Gereint Gereint
810 Culhwch ac Olwen Culhwch and Olwen
845-928.8 Ystoria Bown de Hamptwn Bevis of Hampton
Medizinische Texte: Meddygion Myddfai
928.11 Meddygion Myddfai The Physicians of Myddfai's Medical Book
939.6 Y Misoedd The Months
941.1 Gollwng Gwaed Bloodletting
941.29 Meddyginiaethau Remedies
945.27 Campau’r Cennin The Achievments of the Leek
947.25 Ansoddau’r Trwnc Urinalysis
950.21 Meddyginiaethau Remedies
956.9 Llythyr Aristotlys at Alecsander: Rheolau Iechyd A Letter from Aristotle to Alexander: Rules for Health
Verschiedenes:
961.1 Diharebeu Welsh Proverbs
975.8 Imago Mundi Image of the World
998.40 O’r Ddaear hyd at y Lloer Distance of the Earth to the Moon
999.19-1019 Brut y Saesson The Chronicle of the Saxons
1020-1022.9 Gwrtheyrn Gwrtheneu to Ieuan Vrehnin Chronicle from Vortigern to King John
1022 1.9--1025: (blank) (blank)
Poesie
1026 Ymddiddan Lywelyn a Gwrnerth The Dialogue of Llewellyn and Gwrnerth
1028 Eiru mynyd The Mountain Snow
Gedichte, die mit Llwyarch Hen in Verbindung gebracht werden:
1030 Bit goch crib keilyawc "Let the cock's comb be red"
1031 Gnawt gwynt or deheu "Usual is the Wind"
   Kalangaeaf kalet grawn "The Calends of Winter"
1032 Baglawc bydin bagwy onn "Entangling Is the Snare"
1033 Gorwyn blaen onn "Bright are the Ash-tops"
1034 Goreiste ar vrynn aeruyn uymbryt "Sitting High Upon a Hill"
1036 Kynn bum kein vaglawc bum "I Was Formerly Fair of Limb"
1039 Dymkywarwydyat unhwchdywal "The Death of Urien"
1041 Maenwynn tra vum yth oet "Maenwynn, When I was Your Age..."
Andere Poesie
1042 Gereint filius Erbin Gereint Son of Erbin
Katwallawn kynnoedyot Cadwallawn
1043 Canu Heledd The Heledd Cycle
1049 Anrec Vyren (Ymddiddan Taliesin ac Aneirin) I Have Freely Greeted
1050 Mal rot yn troi tramhweileu Like a Wheel
   Mochdaw byd yngryt yngwedyf carant A Shout of War
1051 Llynges von dirion direidi The Fleet of Mona
   Crist iessu llwyr uedu lleuuer cristawn Christ Jesus, Possessor of Light
1053 Mor yw gwael gwelet How Dismal it Is to See
1054 Prif Gyfarch Taliesin The First Address of Taliesin
1055-1057 Gossymdeith Llefoet Wyneb Olawr The Viaticum of Llevoed Wyneglawr
Verschiedenes
1057-1083.30 Diharebeu Proverbs
1085-1115.38 Kymdeithas Amlyn ac Amic The Romance of Amlyn and Amic
1117-1142 Gramadeg y Penceirddiaid The Bardic Grammar of Einion Offeriad
Gogynfeirdd Poesie
1143.1 Elidir Sais: Ma6r a6r y dawn a dyuu
1144.8 Er mab kyuarchaf rwydaf vy reen
1145.17 Goreu yw ydyn, diw ynyt peri
1146.5 Goganawl arglwyd goganawl
1146.24 Meilir ap Gwalchmai: Kyuarchaf y du6 dwywa6l weini
1147.4 Ambo y gan du6 ambo trugared
1147.39 Eidaf oed ynn reithaf
1148.28 Duw arglwyd ergly6 dy volyant
1149.15 Reen rieda6c r6ysc kyuerthi rex
1149.30 Divri diwroed dyhed diheu
1150.7 Goreu gwaradret goredwyn ffa6
1150.15 Eidunyant y dyn y d6yn aruoes
1150.33 Einnyoes enryded rac llu annweir
1150.30 Geir gar6ffraeth g6aeth g6eith
1151.4 Yn hyt ynhedwch ha6d b6yf oeglas
1151.20 Madog ap Gwallter: Mab anrodet
1153.6 Gwaret arnaf naf na6d am rodych
Advertisement